dictionaryportal.eu

Dànais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
The Danish Dictionary. Contemporary Danish language
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://ordnet.dk/ddo
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Dictionary of the dialects of Jutland CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.jyskordbog.dk
Faclair freumh-fhaclach
'S e faclairean freumh-fhaclach faclairean anns a bheil tùsan fhaclan gam mìneachadh.
Danish etymological dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://runeberg.org/danetym/
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://gammeldanskordbog.dk/
Dictionary of the Danish Language
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://ordnet.dk/ods
Dictionary of the older Danish Language (1300-1700)
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://kalkarsordbog.dk/forside
Mol faclair »