dictionaryportal.eu

Lorg faclair

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://ordnet.dk/ddo
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.jyskordbog.dk
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://runeberg.org/danetym/
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://ordnet.dk/ods
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://kalkarsordbog.dk/forside
Mol faclair »