dictionaryportal.eu

Find a Dictionar

Filter
Oabject Language
The language the dictionar describes; the language the dictionar is aboot
METALANGAUGE
The language in which the dictionar gies definitions an explanations. If the same as oabject language, then the dictionar is monolingual. If different the dictionar is bilingual
GENRE
Whit kinna dictionar are ye luikin fur?
Languages wi nae dictionars yet Armenian Aromanian Asturian Hebrew Komi Manx Mordvinian Sardinian Ukrainian Vepsian Occitan Sign languages Albanian Sign Language Armenian Sign Language Austrian Sign Language Bulgarian Sign Language Catalan Sign Language Croatia Sign Language Czech Sign Language Danish Sign Language Estonian Sign Language Finland-Swedish Sign Language Finnish Sign Language Flemish Sign Language French Belgian Sign Language French Sign Language Greek Sign Language Hungarian Sign Language Icelandic Sign Language Irish Sign Language Israeli Sign Language Italian Sign Language Latvian Sign Language Lithuanian Sign Language Maltese Sign Language Moldova Sign Language Portuguese Sign Language Romanian Sign Language Russian Sign Language Slovak Sign Language Spanish Sign Language Swedish Sign Language Swiss-French Sign Language Swiss-German Sign Language Swiss-Italian Sign Language Turkish Sign Language Ukrainian Sign Language Valencian Sign Language Yugoslavian Sign Language